CAT

Nascuda l'any 95 sóc estudiant de Belles Arts i resideixo a la ciutat de Mataró,
després de cursar el batxillerat artístic em vaig decidir a fer aquest grau per tal de poder tenir una visió extensa del món de l'art i aprendre diferents disciplines, tot i que la meva passió sempre ha sigut dibuixar.
Aquest estiu he estat cursant animació a l'AUB, la universitat d'arts de Bournemouth, UK.
Actualment participo en el món de l'escoltisme i guiatge com a educadora en el lleure i realitzo petits encarrecs d'il·lustracións.

ESP

Nacida el año 95 soy estudiante de Bellas Artes y vivo en la ciudad de Mataró, después de cursar el bachillerato artístico decidí realizar este grado para poder tener una visión amplia del mundo del arte y aprender diferentes disciplinas, aun así mi pasión siempre ha sido dibujar.
Este verano he estado cursando animación en AUB, la universidad de arte de Bournemouth, UK.
En este momento participo en el mundo scout como educadora y realizo pequeños encargos de ilustraciones.

ENG
I was born in 95 and I am studying Fine Arts and living in Mataró,
after completing the high school I decided to study this degree in order to have a comprehensive vision of the art world and learn different disciplines, although my passion has always been drawing.
This Summer I studied an animation course on AUB, the Bournemouth school of arts.
Currently I join the Scouting and Guiding movement as an educator and sometimes I make illustration commissions.

La meva formació acadèmica:
- Llicenciatura en Belles Arts. Especializació en Dibuix. Universitat de Barcelona(2013-2017)
- Pràctiques a l'Institut del Teatre (2016)
- First certificate (2016)
- Animation Summer Course, AUB (2016)
  • Student
  • Freelance