Cracow Improvisers Orchestra

Cracow Improvisers Orchestra - kilkunastoosobowy zespół zajmujący się improwizacją dyrygowaną i swobodną. Muzyka orkiestry powstaje intuicyjnie, ale zbiorową improwizację kontroluje dyrygent, komunikujący się z zespołem za pomocą systemu gestów.

Cracow Improvisers Orchestra is an ensamble dedicated to free and conducted improvisation. Orchestra's music is created spontaneously, but the collective improvisation is controlled by the conductor using a set of signs and gestures.