Muzykoterapia powstała jako cykl koncertów z muzyką swobodnie improwizowaną i eksperymentalną w Eszewerii w styczniu 2009 roku. Aktualnie promuje przede wszystkim sztukę dźwięku stawiając akcent na poszukiwania własnego języka twórczej wypowiedzi, w oderwaniu od powszechnie znanych ram gatunkowych. Nie ma stałego miejsca zamieszkania, zaczyna przyjmować różne formy, ma apetyt na zmiany i zaprasza do współpracy.

konradgeca@gmail.com, +48668413068
http://www.facebook.com/krakowmuzykoterapia
https://soundcloud.com/muzykoterapiakrakow
http://www.audiotong.net/catalogue/muzykoterapia-scena-krakowska/


muzykoterapia was born as a cycle of concerts with free imporvised and experimental music at eszeweria cafe in january 2009. nowadays promotes mainly sound art and exploratory music with the accent on searching for individual language of creative activity, far from commonly known genres. has no address, assumes different forms, has appetite for changes and invites to cooperation.


for last few years we've been often cooperating with krakow based labels audiotong and mathka, many artists from whole over the world have played their concerts in different venues in krakow. an album "muzykoterapia - scena krakowska", presenting krakow musicians has been released in 2011.